Gegevens en aanvragen


Fiscaal Nummer : 8168.56.424

 


Contactgegevens:

 

Bankrekening Nummer: NL39TRIO0391116916


Bestuursleden:


Streven:

De Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent streeft er naar om alle ontvangen financiële middelen tegemoet te laten komen aan de leerlingen/studenten van de Interfaculteit School voor Jong Talent. Derhalve verrichten alle bestuursleden van de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent hun werkzaamheden onbezoldigd.


Aanvragen:

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in het cursusgeld, excursie kosten of andere studiekosten (huisvesting of reiskosten bijvoorbeeld) kunt u indienen bij Jan van Bilsen (secretaris Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent). U dient in een motivatiebrief  te overleggen  waarom u een tegemoetkoming wenst.

Daarnaast ontvangen wij graag van beide ouders (of van één ouder indien daar sprake van is) een door de belastingdienst afgegeven inkomensverklaring die u eenvoudig met behulp van uw DigiD kunt opvragen   via deze link.

Dit alles kunt u sturen naar: Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent t.a.v. de secretaris: Jan van Bilsen, Turfhaven 7, 2511 DK Den Haag.
Of per mail: J.VanBilsen@koncon.nl

Projectaanvragen dienen minimaal 2 maanden voor de start van een project te worden ingediend. Aanvragen die na de start van het project, of na afloop van het project worden ingeleverd kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Kledingfonds:

Ouders van balletleerlingen of HBO studenten ballet kunnen een tegemoetkoming aanvragen met betrekking tot de aanschaf van balletkleding. De aanvraagprocedure is dezelfde als bij de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent.